ภาพข่าว

  การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนกลาง)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบรายจ่ายอื่น และการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด และจัดสรรงบประมาณให้กับสำนัก/กอง ในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)