ภาพข่าว

  "การศึกษาวิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ "การศึกษาวิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม" เพื่อพิจารณาขั้นตอนการประเมินและรับรองคุณภาพของหน่วยงานนำร่อง กำหนดการและแผนประเมินรับรองคุณภาพ และสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)