ภาพข่าว

  การประชุมชี้แจ้งความคุ้มค่าของการจัดซื้อสิทธิในการพิมพ์เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและนิติจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงความคุ้มค่าของการจัดซื้อสิทธิในการพิมพ์เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและนิติจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อสรุปผลการชี้แจงความคุ้มค่าของการจัดซื้อสิทธิในการพิมพ์เครื่องมือทดสอบดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมประชุมด้วย

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)