ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ . นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องศาลและนิเทศ กำกับ ติดตามในพื้นที่นิเทศนำร่องจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบแนวทางผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมถึงการประเมินผลในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง    โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และบุคลากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 55 คน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)