ภาพกิจกรรม

  บันทึกข้อตกลง (MOU)

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    วันนี้ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับนายโจ ชูวา ไนดู ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านเฮาในการดำเนินกิจกรรมบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่ควบคุมตัวในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)