ภาพข่าว

  โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มความรุนแรง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มความรุนแรง พร้อมทั้งปาฐกถาในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรม ลดความเลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้สถานการณ์ความรุนแรงและแนวทางการทำงานที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กล่าวรายงานการประชุม และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

32
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)