ภาพข่าว

  ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง ประจำปีงบประมาณ 2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 . กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกองวิทยาศาสตร์งานยุติธรรมเด็กและเยาวชน จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมทั้งหารือกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพินิจ (พินิจ 9) ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)