ภาพข่าว

  กรมพินิจร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2561) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีมอบนโยบายให้แก่ ผู้บริหารกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี ในการนี้นายแสงประทีป  โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค เพื่อผู้ยากไร้โรงพยาบาลศิริราชให้แก่ ศิริราชมูลนิธิโดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารกรมบังคับดคี กรุงเทพฯ


22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)