ภาพข่าว

  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อสิทธิในการพิมพ์เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและนิติจิตวิทยา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อสิทธิในการพิมพ์เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและนิติจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อสิทธิในการพิมพ์เครื่องมือทดสอบดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)