ภาพข่าว

  มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 "มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 3 Smart Living for All รวมสุดยอดเทคโนโลยี - นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพคฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 ราชบุรี, ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ร่วมจัดแสดงสินค้าด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ทันสมัยเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งมีแนวคิดหลักที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน และเข้ากับยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเน้นการดูแล รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับความสะดวก สบาย ทันสมัย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้วย ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม และกองทุนยุติธรรม

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)