ภาพข่าว

  มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (3 ธันวาคม 2561) เวลา 11.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly ยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 3 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม โอกาสนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนข้าราชการกรมพินิจฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

  ในการนี้ ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กรมพินิจฯ ได้ร่วมจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงาน การท่องเที่ยว เทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์ การบริการ การออกแบบและสินค้า Friendly Design เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมความเท่าเทียมในสิทธิความเสมอภาคของคนทุกเพศทุกวัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)