ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561

  โดย  สพฯ นครสวรรค์

   

    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ อึ่งทอง รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กและเยาวชน และยังมีการแสดงดนตรีของผู้ปกครองเยาวชนร่วมด้วย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)