ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมเสวนา "ยุติธรรมยามเช้า"

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ยุติธรรมยามเช้า” ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคใต้ เรือนจำกลางสงขลา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)