ภาพกิจกรรม

  งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2561

  โดย  สพฯ กาญจนบุรี

   

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)