ภาพกิจกรรม

  โครงการบำเพ็ญประโยชน์

  โดย  สพฯ กาญจนบุรี

   

    วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานจิตอาสา ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกพลังจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ณ วัดอุดมมงคล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา เกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลือสังคม รับรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)