ภาพกิจกรรม

  ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางนภัสนฏกร ไชโย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ / ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)