ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ทำการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม บริเวณภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี หอนอน 1 , หอนอน 2 , ห้องน้ำเด็กและเยาวชนชายด้านล่าง และสถานที่ควบคุมหน่วยหญิง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น.

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)