ภาพกิจกรรม

  โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพิทักษ์ ทองแสง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิิจฯ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายสมเดช พันธุ์ศิริ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ คณะกรรมการสงเคราะห์ และคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ร่วมงานกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบขนมคบเคี้ยว ของรางวัลและพูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯจังหวัดนครนายกที่อยู่ระหว่างควบคุมที่สถานพินิจฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)