ภาพกิจกรรม

  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่ สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก เข้าร่วมรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนการบริการประชาชน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)