ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี

  โดย  สพฯ อุดรธานี

   

    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางอุดรธานี ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือ Care เป็นตัวกลางช่วยเหลือคนพ้นโทษพัฒนาความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ ในรายนี้ได้ประกอบอาชีพทำโรงงานผลิตฝ้าเพดานตราไดโนเสาร์ นำความรู้ที่ได้จากเรือนจำไปใช้ประกอบอาชีพที่สุจริตหาเลี้ยงครอบครัวและสามารถกลับไปอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)