ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้  ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี(๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี(๒) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี(๓) และคณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมอวยพรด้วย  ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)