ภาพข่าว

  กรมพินิจฯอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๗ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (๑) และ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)