ภาพข่าว

  กรมพินิจฯร่วมอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกกองบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล


10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)