ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เข้าอวยพรปีใหม่ อัยการสูงสุด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี(1) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี(3)  นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวานิช คล้ายสงคราม และนายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจ  เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ณ ห้องรับรอง สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)