ภาพข่าว

  วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


เมื่อวันที่  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวดวงพร อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ผู้แทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม นำเด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๘ คน จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น จากนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)