ภาพข่าว

  รองอธิบดีกรมพินิจฯ มอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่เด็กและเยาวชนจำนวน ๑๘ คน จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาให้เข้ารับโล่เกียรติคุณเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โอกาสนี้ได้มอบโอวาทและให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตแก่เด็กและเยาวชนด้วย โดยมี นายภูมิพงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมในการนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกรมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)