ภาพกิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติ 62

  โดย  ศฝฯ ลพบุรี

   

    “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยมผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 กล่ารายงานการจัดโครงการ “วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนาน และรู้สึกผ่อนคลาย ประกอบกับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสรู้จักความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีท่านภัทรพร วงษ์เมตตา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ คณะกรรมการสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญและของรางวัลในการเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆอีกทั้งได้พี่ๆวงดนตรีทีบอยแบนด์มาร่วมให้ความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแทนน้องๆด้วยนะคะ

34
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)