ภาพกิจกรรม

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายสมเดช พันธุ์ศิริ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ คณะกรรมการสงเคราะห์และคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบขนมคบเคี้ยวของรางวัลและพูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯจังหวัดนครนายกที่อยู่ระหว่างควบคุมที่สถานพินิจฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)