ภาพกิจกรรม

  กิจกรรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

  โดย  สพฯ หนองบัวลำภู

   

    วันที่ 11 มกราคม 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยกรรมการสงเคราะห์ฯ ผู้ปกครองฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์สถานพินิจฯ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง ผ่อนคลายและได้ร่วม ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีจิตอาสาไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีก โดยได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญจากปู่ฤาษีเกศแก้ว ร่วมกับนายกว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาบุ๊คส์ , ร้านเอราวัณ , ร้านณัชชาภัณฑ์ , ร้านเจ.เอส.สปอร์ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)