ภาพกิจกรรม

  ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2562) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 เพื่อพูดคุย และหารือ สรุปงานภาพร่วมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)