ภาพกิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติ 2562

  โดย  แรกรับฯ ชายบ้านเมตตา

   

    ศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคเช้า มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนประพฤติดี/ประกวดเรียงความ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"เสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดย แต๊กซ์ เดอะวอยด์ 5 ภาคบ่ายประกวดเต้นแอโรบิค ดนตรีจากอาทิตย์มิวสิค การแสดงของเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที มอบเกียรติบัตรีรางวัลประกวดวาดภาพ "มิตรภาพไร้พรมแดน"

23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)