ภาพกิจกรรม

  วันเด็ก ประจำปี 2562

  โดย  สพฯ ร้อยเอ็ด

   

    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา วัชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ อัครทวีทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นายเชฏฐกฤท วรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ผู้แทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร นางสาวเบญจมาศศรี แสนบัว รองประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ และนางศิริลักษณ์ มะลาลัย เลขานุการกรรมการสงเคราะห์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง พร้อมทั้งนำขนมและของรางวัลมอบให้เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ในโครงการมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนมากมาย เช่น การแสดงประกอบเพลง การประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง การละเล่นมหาสนุก เป็นต้น

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)