ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดและฟื้นฟูชายทะเล

  โดย  สพฯ ชุมพร

   

    วันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดและฟื้นฟูชายทะเล ณ.บริเวณชายทะเลหาดทรายรี ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร เนื่องจากจังหวัดชุมพร เกิดสถานการณ์วาตภัย และคลื่นลมแรง เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2562 (พายุโซนร้อนปาบึก) ทำให้คลื่นในทะเลพัดพาเอาขยะและสิ่งปฏิกูลเข้าสู่ชายหาด ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

No such directory
Line Break (Shift + Enter)