ภาพกิจกรรม

  โครงการ"บ่มพลังเพื่อพ่อ"

  โดย  สพฯ ชุมพร

   

    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นางสาวกชนิภา ทวิชสังข์ ผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดโครงการ “บ่มพลังเพื่อพ่อ” วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้พบกับความสุขด้วยการพบปัญญาแห่งรัก จะทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวพบกับความสุขที่แท้จริงโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก นางอังคณา มาศรังสรรค์ (ครูณา) พร้อมคณะ และนางสาวสุภาวดี สูตรประจัน (ครูแอน) จากบ้านโยคะสุภาวดี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)