ภาพกิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติ 2562

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ 10 มกราคม 2562 สถานพินิจฯจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนางกานต์สินี วราพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน และมีเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมและสิ่งของต่างๆให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)