ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 256 นายวานิช คล้ายสงคราม ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น และแนวทางการดูแลเบื้องต้น แนวทางปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทางใจจากความรุนแรง รวมถึงการสังเกตและการจัดการเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรมพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานการณ์จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 


43
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)