ภาพกิจกรรม

  วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  โดย  ศฝฯ ลพบุรี

   

    นางสาครรัตน์ เห็มภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)