ภาพกิจกรรม

  พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำ ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม นำโดยนางปานจันทร์ มงคลสินธุ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำ ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)