ภาพกิจกรรม

  พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำ ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม นำโดยนายวีระศักดิ์ ประทุมทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำ ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)