ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นจู่โจมแบบปกติประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ตรวจค้นจู่โจมแบบปกติครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ตรวจปัสสาวะเด็กและเยาวชน โดยสุ่มตรวจร้อยละ ๑๐ ตรวจจำนวน ๑๖ คน ยอดเด็กและเยาวชนทั้งหมด ๑๒๘คน ผลการตรวจ ไม่พบพบสารเสพติดทั้ง ๑๖คน - ผลการเข้าตรวจค้นโรงตากผ้า ห้องน้ำ บล็อกอาบน้ำ หอนอน อาคารและบริเวณโดยรอบทั้งหน่วยควบคุมอย่างละเอียดปรากฏว่า ไม่พบสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎระเบียบในหน่วยควบคุม

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)