ภาพข่าว

  การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรม อารมณ์โดยใช้เทคนิค Forensic CBT

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (21  มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรม อารมณ์โดยใช้เทคนิค Forensic CBT” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 โดยกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประเมิน จำแนก ดูแล และแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้กับนักจิตวิทยาในหน่วยปฏิบัติ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบำบัดด้านจิตใจ พฤติกรรมและความคิดของเด็กและเยาวชน โดยการใช้เทคนิค Forensic CBT  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบไปด้วยนักจิตวิทยาในหน่วยปฏิบัติ จำนวน 30 คน คณะทำงานและวิทยากรจำนวน 10 คน

33
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)