ภาพข่าว

  ครบรอบ ๑๒๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

         วันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมทรัพยากรธรณี  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)