ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน (DJOP Center)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

         วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน (DJOP Center) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน ที่๒๓/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน (DJOP Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม พร้อมด้วยนายเอกนรินทร์ ศรีอินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน (DJOP Center) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๒   (สำนักอธิบดี) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)