ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เข้าอวยพรปีใหม่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการและเลขานุการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)