ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และแถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เรื่อง  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปรับการรักษาพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพละกำลังอย่างฉับพลัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าถวายพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และต่อมาเวลา๑๕.๐๐ น.  ได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ    อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน

ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย


7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)