ภาพกิจกรรม

  เยาวชนจิตอาสา

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เยาวชนจ้างงานในโครงการจ้างงานเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เยาวชนจิตอาสาช่วยทาสีรั้วบ้านของประชาชนที่ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสถานพินิจฯ จังหวัดยะลา ซึ่งเจ้าของบ้านได้สละพื้นที่หน้าบ้านให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มารับบริการ ณ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์เสมอมา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)