ภาพกิจกรรม

  การฝึกวิชาชีพระยะสั้น ช่างทาสี

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ช่างทาสี ให้กับเยาวชนชายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้เยาวชนใช้าเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อยตัว

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)