ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น เพื่อมอบความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)