ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นห้องควบคุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาได้ทำการตรวจค้นห้องควบคุมเพื่อหาสิ่งของผิดระเบียบและสิ่งของต้องห้ามรวมทั้งสิ่งที่อาจใช้เป็นอาวุธตามซอก ช่องลม ฝ้าเพดาน ที่นอน หมอนและมุมอับต่างๆ และตรวจสภาพความมั่นคงห้องควบคุม ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดระเบียบแต่อย่างใดและห้องควบคุมอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ขณะตรวจค้นไม่มีเยาวชนอยุ่ในความควบคุม

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)