ภาพกิจกรรม

  การประชุม มาตรา 86

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน นำโดยนายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกธนิต ธิมิตร พนักงานสอบสวน ,นางสาววนิดา ภิยะ พนักงานคุมประพฤติ และนางสาววราภรณ์ กันยาคำ นักจิตวิทยา ได้ประชุมจัดทำแผนบำบัดแก้ไขฟื้นฟู มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาไม่ต้องฟ้องให้โอกาสเด็กกลับตนเป็นคดีได้ตามมาตรา 86 ณ ศาลาเอสเอ็มแอล ชุมชนบ้านห่างทางหลวง หมู่ 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีร้อยตำรวจโทคมสันต์ ศรีทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)